Tjänster

Projektering
Vi utför projekteringar för både total- och generalentreprenader inom Värme, Ventilation, Sanitet samt komfortkyla. Vi kan genom samarbetspartner även erbjuda helhetsgrepp inkluderande projektering av styr- och övervakningssystem.

Rådgivning
Vi hjälper kunder med teknisk rådgivning inom projektplanering, innefattande hjälp med val av energi- och ventilationssystem samt upprättande av rambeskrivningar.

Besiktning
Vi utför entreprenadbesiktningar, energibesiktningar samt Obligatorisk Ventilationskontroll.

Utredning
Inneklimat, energi samt allmän felsökning av fastighetssystem. Presentation av resultat och förslag till förbättrande åtgärder.

Beräkning
Transmissionsberäkningar, energi samt E-normsberäkningar. Även beräkningar av produktionskostnader för projekt i tidiga skeden.


Hantverkaregatan 11 | 761 30 Norrtälje | Telefon: 0176-139 00 | Org.nr: 556794-6305